Polityka Prywatności

Strona główna / Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Hotel Kuźnia Napoleońska Wojciech Trzciński z siedzibą w Sochaczewska 5, 96-515 Paprotnia, nazywana w dalszej części Hotelem. 
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem Sochaczewska 5, 96-515 Paprotnia lub kuznia@kuzniahotel.pl
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Hotel. Zebrane dane mogą być przetwarzane w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, do celów podatkowych oraz zapewnienia najwyższej jakości oferowanych usług. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
 4. Hotel informuje że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Hotelem jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 5. W przypadku zarezerwowania noclegu w Hotelu za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Hotelu przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle z którego Hotel pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać Informacje
  w Recepcji. 
 6. Administrator przetwarza także dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa hotelu i w jego otoczeniu. 
 7. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest ochrona żywotnych interesów osób fizycznych. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia zarejestrowania.
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych umożliwia przekazywanie Pani / Panu informacji o ofertach, promocjach i oferowanych usługach.
 9. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest Państwa zgoda., która może zostać  wycofana w dowolnym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dotyczących daty urodzenia umożliwia   przygotowanie dla Państwa specjalnych upominków bądź promocji urodzinowych.  
 11. Podstawą prawną przetwarzania danych dotyczących daty urodzenia jest Państwa zgoda., która może zostać  wycofana w dowolnym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 12. Administrator może przekazywać dane osobowe niżej wymienionym kategoriom podmiotów:
 13. firmom świadczącym usługi serwisu oraz wsparcia systemów informatycznych
 14. firmom transportowym oraz świadczącym usługi przewozu osób, w przypadku zamówienia przez Państwa takiej usługi
 15. urzędom, w związku z pobieraniem opłaty uzdrowiskowej.
 16. firmom prawniczym w przypadku doradztwa prawnego i reprezentowania interesu Administratora w czasie procesu
 17. firmom świadczącym usługi marketingowe w przypadku wyrażenia zgody do celów marketingowych
 18. firmom księgowym współpracującym z Hotelem
 19. firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Hotelem
 20. firmom kurierskim
 21. Posiadają Państwo prawo dostępu do przetwarzanych danych, ich zmiany, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. 
 22. Hotel informuje że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni chyba że z uwagi na szczególne okoliczności(np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.
 23. Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych poza obszar EOG. 
 24. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 25.  Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, które zostały pozyskane w związku ze świadczeniem usług, w tym nie dokonuje profilowania.