Monitoring

Strona główna / Monitoring

ZASADY STOSOWANIA MONITORINGU

  1. Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Hotel Kuźnia Napoleońska.
  2. Państwa dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny są przetwarzane (utrwalane) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w hotelu i w jego otoczeniu oraz ochrony mienia.
  3. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem Sochaczewska 5, 96-515 Paprotnia lub kuznia@kuzniahotel.pl
  4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w hotelu i w jego otoczeniu.
  5. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest ochrona żywotnych interesów osób fizycznych oraz prawnie uzasadniony interes administratora.
  6. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia zarejestrowania.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do przetwarzanych danych, ich zmiany, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych poza obszar EOG.
  8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Hotel Kuźnia Napoleońska nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, które zostały pozyskane podczas nagrania, w tym nie dokonuje profilowania.